ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศ เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมลานอเนกประสงค์ (อ่าน 548) 13 ธ.ค. 60
ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมลานอเนกประสงค์ ขนาด กว้าง ๒๒ เมตร ยาว ๔๓ เมตร (พื (อ่าน 443) 21 พ.ย. 60
ประกาศ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (อ่าน 381) 21 พ.ย. 60
รับสมัครนักเรียน๑และ๔-ปี๖๐ (อ่าน 583) 02 ก.พ. 60
สรุปผลการศึกษาต่อของนักเรียนโรงเรียนสุนทโรเมตตาประชาสรรค์ ปีการศึกษา 2556-2558 (อ่าน 531) 12 ม.ค. 60
ประกาศ โรงเรียนสุนทโรเมตตาประชาสรรค์ (อ่าน 452) 25 พ.ย. 59
ประกาศรับสมัครนักเรียน (อ่าน 932) 17 ก.พ. 58
ประเภทของบัว (อ่าน 2506) 12 ธ.ค. 57
โครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (อ่าน 1734) 11 พ.ย. 57
ครูสุนทโรเมตตาประชาสรรค์ได้รับรางวัลครูสอนดี (อ่าน 1121) 17 ม.ค. 57
โรงเรียนสุนทโรเมตตาประชาสรรค์ มอบเกียรติบัตรคุณพ่อดีเด่นประจำปีการศึกษา 2556 (อ่าน 1045) 04 ธ.ค. 56
ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวอริสษา ไปล่โสภณ (อ่าน 943) 05 พ.ย. 56
โรงเรียนสุนทโรเมตตาประชาสรรค์ คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ของประเทศไทย (อ่าน 946) 04 ต.ค. 56
นายสราวุทธ สินธุโร ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1 ที่ปรึกษายุวเกษตรกรดีเด่น (อ่าน 793) 05 ก.ย. 56
นางสาวกิติยา สุขประเสริฐ ได้รับรางวัลชนะเลิศ สมาชิกยุวเกษตรกรดีเด่น (อ่าน 903) 05 ก.ย. 56
กลุ่มยุวเกษตรกรโรงเรียนสุนทโรเมตตาประชาสรรค์ ได้รับรางวัลชนะเลิศ กลุ่มยุวเกษตรกรดีเด่น (อ่าน 968) 05 ก.ย. 56
ครูสอนดี นายสราวุทธ สินธุโร (อ่าน 920) 20 พ.ค. 56